Wieringen, een miskend eiland

...Even nadenken kan doen begrijpen, dat zulk een eeuwenlang buiten de groote waterwegen gebleven eiland, behalve dan in zijn later aangewonnen kleipolder, wel iets eigens moet bezitten.
...Afwisseling! Dat is het mooie van Wieringen, waar de gemengde bedrijven hoeden tegen eentonigheid. Tegen een boerenwoning kan men netten te drogen zien hangen, terwijl naast het erf, waar ploeg en taanketel elkander gezelschap houden, grazend vee gaat. Land en zee raken elkander hier overal!
...Heel Wieringen is blond en frisch als de dochters van zijn eenvoudige en vriendelijke bewoners.

G. de Graaf   (Algemeen Handelsblad, 12 januari 1924)


9 nov 2015 – 1679

Geen opmerkingen:

Een reactie posten