Promotie

Het blijft een mooi tafereel, een wetenschappelijke promotie. De pedel met staf voorop, gevolgd door de promotiecommissie, allen in toga.
De twee promovendi hebben samen een proefschrift geschreven over het Nationaal Arbeids-Secretariaat, de oudste, radicaal-linkse en in de Tweede Wereldoorlog opgedoekte vakfederatie waarvan tante Trien indertijd een vrouwenafdeling bestierde.
Ze worden ieder drie kwartier lang scherp ondervraagd door geleerde vakgenoten. De beantwoording had beter gekund. De doctorstitel is niet een absolute graadmeter voor wetenschappelijke kundigheid.
Ten slotte leggen beiden de nieuwe eed af dat ze hun vak integer blijven uitoefenen. Waren Diederik Stapel en andere plagiaatplegers toch ergens goed voor.


28 nov 2015 – 1699

Geen opmerkingen:

Een reactie posten