Spooktrein

Ergens in Polen – men zegt in een dichtgegooide tunnel in Silezië – staat een trein uit de Tweede Wereldoorlog te verstoffen. Adolf Hitler moet persoonlijk opdracht hebben gegeven om de vijftien wagons tellende trein te verstoppen. Aan boord schijnt een schat aan goud, juwelen en ander roofspul te liggen. Bij elkaar zou het gaan om minstens twintig miljard euro in geldwaarde.
Overal in het voormalige Derde Rijk zouden dergelijke schatten zijn verborgen. Mochten ze gevonden worden, dan kan Duitsland de opvang van alle Europese vluchtelingen financieren.
Laten we allemaal met onze schop naar Polen afreizen. Onder het motto: 'Schatzoekers helpen asielzoekers'.


31 aug 2015 – 1611

Talent (2)

Noem je iets pas talent als je er uitzonderlijk goed in bent? Op ons CV pennen we onze talenten neer zonder dat we weten hoever we ermee zullen reiken.
In iedereen schuilt een wereldkampioen, alleen weet bijna niemand van zichzelf waarin, schreef een lezer mij. Antroposofen zeggen over een kind met een handicap: het is een getalenteerd musicus alleen is zijn instrument stuk.
Talent komt van talentum (Latijn/Grieks) wat staat voor 'een bepaald gewicht (in goud)'. We zeggen: iemand is zijn gewicht in goud waard.
Dafne Schippers gaat straks haar wereldtitel te gelde maken. Is geld het criterium voor talent?


30 aug 2015 – 1610

Talent

Toen Dafne Schippers op de 200 meter winnend over de streep ging, in een absolute wereldtijd, dacht ik: die haalt alles uit haar talent. Het betekent niet alleen dat ze haar talent heeft ontdekt, maar ook dat ze de gave heeft om zich daarvoor onvoorwaardelijk in te zetten.
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij zet zo'n prestatie aan het denken. Allereerst over waar mijn talent zit. Of misschien heb ik er wel meer dan één. Op een aantal terreinen scoor ik heus wel aardig en op sommige misschien wel bovengemiddeld. Maar wanneer noem je zoiets nou talent?


29 aug 2015 – 1609

Wetenschap & Politiek

Wetenschappers en politici hebben het vaak moeilijk met elkaar. De eersten verwijten de laatsten dat ze selectief omgaan met bewezen feiten en inzichten. Omgekeerd vinden politici algauw dat wetenschappers onder een stolp leven.
Het vluchtelingenvraagstuk is daar een goed voorbeeld van. Moeten we grenzen nog verder sluiten en bewaken of juist niet? Politici kiezen, niet zelden ingegeven door verkiezingsprognoses en bang voor een 'tsunami', voor het eerste. De migratiedeskundigen wijzen daarentegen op historische gegevens. Door de eeuwen heen bestonden er geen 'harde' grenzen en was de nettomigratie minimaal.
Is het probleem nu dat we meer te verliezen hebben? Welvaart bijvoorbeeld?

28 aug 2015 – 1608

Tornado (2)

Tien minuten was de hemel compleet verlicht. De bliksemschakelaar stond op permanent. L. kroop bibberend achter de bank. Ik zette haar mand naast me. Ze sprong er meteen in maar tegen de zenuwen hielp het nauwelijks.
Na een kwartier was het spookweer voorbij. Een nieuwe tornado was uitgebleven. Het zou ook wat zijn, twee tornado's in een etmaal. Maar met de huidige staat van het klimaat weet je het nooit.
Het kabinet gaat trouwens in hoger beroep in de verloren klimaatzaak tegen Urgenda. Dat gaat de gemeenschap weer een bom duiten kosten. Hoeveel huizen kun je daar niet van isoleren?

27 aug 2015 – 1607

Tornado

Een windhoos heeft twee boerderijen met de grond gelijk gemaakt en twee andere flink toegetakeld. Het natuurgeweld vond plaats op tien kilometer afstand van Wieringen. Ook achteraf schrik je nog als je de beelden ziet.
Meteen daarna kwam de discussie op gang of het een windhoos dan wel een tornado was. Volgens Wikipedia is een windhoos een lichtere vorm van tornado. Dit was dus eigenlijk een tornado die meekwam met een zware roterende bui, die ook wel 'supercel' wordt genoemd.
Vanavond is er een kleine kans dat opnieuw zoiets gebeurt. De Kop is weer 'aan de beurt', verwacht men hier.


26 aug 2015 – 1606