Eb en Vloed


In een oud gemaal, midden in het Friese laagveen, houdt Thom Mercuur open huis. Schilderijen, objecten, snuisterijen, lokeenden, houten steltlopers, stenen, schelpen en kunstboeken die de nestor van de Noord-Nederlandse kunstwereld heeft samengesteld. Ik blader door het boek over Evert de Graaf, schilder-palingroker-turfsteker. Voor hem is schilderen 'een brief aan de mensheid'.
Trots toont de heer des huizes de brochure van zijn laatste wapenfeit, het kunstpaviljoen Eb en Vloed dat voor de kust van Lauwersoog moet verrijzen. 'Hier, neem maar mee.' Ik beloof hem 100 Woorden van Wieringen. 'Ik wist meteen: van hem krijg ik wat,' zegt hij tegen S.

21 okt 2013 – 965

Geen opmerkingen:

Een reactie posten