Bah!

Twee Angolese kinderen die al vijftien jaar met hun ouders in Nederland woonden, dreigden te worden uitgezet. De vader bleek wat op zijn kerfstok te hebben en was niet meer welkom. En daarmee het gezin ook niet.
In de media kwam een golf van verontwaardiging op gang. Waarna staatssecretaris Dijkhoff gebruikmaakte van zijn 'speciale bevoegdheid' en alsnog het besluit introk. Een soort van koninklijke gratie. Bah!
In plaats daarvan had hij moeten zeggen: het ontwikkelingsbelang van deze kinderen staat voorop. Omdat Nederland al lang en breed hun thuisland is, mag je ze niet verslepen.
Hechting, weleens van gehoord, meneer Dijkhoff?


1 sept 2015 – 1612

Geen opmerkingen:

Een reactie posten