Vluchtelingen (2)

De huisarts en de dominee plaatsten een oproep in de Schager Courant van 3 september 1914. 'Als wij, bewoners van West-Friesland, een landstreek waar veel welvaart heerscht en waar de ellende van den oorlog en van de mobilisatie slechts heel gering in eigen beurs wordt gevoeld, nu eens de handen uit de mouwen staken en hielpen. Want wij zijn bevoorrecht.'
Dat vonden veel Abbekerkers ook. De vluchtelingen werden in de school ondergebracht. Boeren brachten stro en van alle kanten kwamen mensen met voedsel. Sommigen boden kost en inwoning aan, in ruil voor hulp op het land en in de huishouding.


18 april 2015 – 1487

Geen opmerkingen:

Een reactie posten