Moeddraagster

Ik kreeg een bericht terug van een fonds dat ik had aangeschreven voor mogelijke financiering van mijn boek. 'Trien de Haan is zoals u haar hebt beschreven geen cultuurdraagster.'
Een cultuurdrager is iemand die een voortrekkersrol speelt bij het uitdragen en overdragen van een bepaalde cultuur. Trien zette zich in voor de emancipatie van vrouwen, geboorteregeling en seksuele bevrijding, sociale verheffing en het ondersteunen van armen en werklozen. Bovendien behoorde ze tot een groepering die zich als eerste in Nederland verzette tegen opkomend fascisme en jodenhaat. Drie jaar concentratiekamp was haar 'beloning'.
Zonder vrijheid geen cultuur. Trien was een moeddraagster.


15 april 2015 – 1484

Geen opmerkingen:

Een reactie posten