Misbruik (2)

We leven in een rapportendemocratie. Als de overheid ergens geen oordeel over wil vellen, stelt ze een commissie in. Die komt met een rapport dat eerst applaus krijgt en meestal meteen daarna kritiek. Soms moet het onderzoek worden overgedaan en begint het duurbetaalde circus gewoon opnieuw.
De commissie-Samson, die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de jeugdzorg, heeft gebruik gemaakt van bevindingen van de Universiteit van Leiden. De wetenschappers mochten echter geen conclusies formuleren, want die bleken te belastend voor het jeugdzorgmanagement. De commissie gaf als argument dat ‘we wel verder moeten met datzelfde management’.
Arme (pleeg)kinderen, arme democratie.

10 okt 2012 – 603

Geen opmerkingen:

Een reactie posten