Gezinsuitbreiding

'Het hebben van kinderen achten wij een groot geluk – neemt het aantal echter spoedig toe, zodat de gezondheid der vrouw er onder lijdt, of dat de welvaart van het gezin er door vermindert, dan zien wij in die uitbreiding een ramp, zowel voor de ouders als voor de kinderen en vooral ook voor de maatschappij.'
Dat staat in het 'Middelenboekje' (1885) dat de Nieuw Malthusiaansche Bond publiceerde over geboorteregeling en voorbehoedsmiddelen. Het bestuur van de NMB bestond grotendeels uit vrijdenkers en vrijzinnig liberalen. Opvallend was dat ook twee militairen uit Den Helder er deel van uitmaakten. Wat was hun belang?


23 juli 2017 – 2258

Geen opmerkingen:

Een reactie posten