Provinciaals

Leeft de provincie? Die vraag duikt regelmatig op in de berichtgeving over de aanstaande verkiezingen voor de provinciale staten. Beleven we hier wel het provinciegevoel? Noord-Holland is een ratjetoe van gehuchten, buurtschappen, dorpen, stadjes en één grotemensenstad die weer verdeeld is in buurten, wijken, gehuchten en dorpen. Niemand zegt hier: 'Ik ben een Noord-Hollander.'
De onmisbaarheid van de provincie als bestuurslaag wordt voornamelijk benadrukt door bestuurders, statenleden en anderen die in het 'apparaat' werkzaam zijn. Oja, en door het legertje adviesbureaus dat daaromheen zwermt. Samen blazen ze voortdurend een lekke ballon op.
Volgende week ga ik stemmen. Denkelijk. Maar waarop?


12 mrt 2015 – 1450

Geen opmerkingen:

Een reactie posten