Bruin Appel (2)

Van huis uit was Bruin Appel timmerman. Maar in de barre jaren dertig was hij langdurig werkloos geworden. Daarom was hij tewerkgesteld in het gemeentelijk sportpark in Alkmaar, een werkverschaffingsproject waarvan elke grotere gemeente er verscheidene had.
De burgemeester oordeelde dat het raadslidmaatschap onverenigbaar was met een baan bij de gemeente en dus ook in de werkverschaffing. Appel wierp tegen dat hij was aangenomen door de inspecteur van de Rijkswerkverschaffing.
De burgemeester hield voet bij stuk. Appel antwoordde: 'Ik ben niet als raadslid gekozen om mij te laten schorsen.' Hij gaf zijn baan op en verloor daarmee ook zijn uitkering.


14 mrt 2015 – 1452

Geen opmerkingen:

Een reactie posten