Bruin Appel (3)

Het was de gemeentesecretaris van Alkmaar, een jurist, die de burgemeester had geattendeerd op de onverenigbaarheid van de raadslidmaatschap met het werken in de werkverschaffing.
Gelukkig kreeg Bruin Appel steun van collega-raadsleden en zelfs wethouders, die begrepen dat hij zonder inkomen in een penibele situatie terechtkwam. Ook in buurgemeenten speelde trouwens dit probleem. De zaak liep met een sisser af.
Indien Appel als ambtenaar was bestempeld, kon hij ook geen lid zijn van de Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij. Voor die partij gold sinds 1934 een ambtenarenverbod. De democratie en de vrijheid van meningsuiting werden in die dagen op een bijzondere manier ingevuld.


15 mrt 2015 – 1453

Geen opmerkingen:

Een reactie posten