Dag van de Arbeid


De Dag van de Arbeid wordt in Nederland niet officieel gevierd. Wel in de ons omringende landen. Ik spreek uit eigen ervaring.
Als jongetje van zeven – ik woonde toen in Maastricht – stond ik op zon- en feestdagen vaak met mijn broertje nummerborden te noteren. Dat was onze playstation en hij verveelde nooit.
Hele schriftjes schreven we vol. Vooral de buitenlandse nummerborden waren gewild. Die schreven we op aparte bladzijden. Op 1 mei was het aantal Duitse, Belgische en Franse kentekens significant hoger. We voelden ons allebei de koning te rijk.
Na die arbeid smaakte de ranja extra zoet.

1 mei 2013 – 806

Geen opmerkingen:

Een reactie posten