Vogelrampje

Bericht van een onaangekondigde dood. Vorige week hoorde S. een doffe klap tegen het raam.
Op het terras voor de keuken lagen twee vogels, roerloos. Een sperwer en een zanglijster.
Zonder een beroep te doen op de technische recherche leek ons de meest plausibele theorie dat zij in een gevecht de omringende obstakels uit het oog waren verloren. Gevolg: een gebroken nek of wellicht een shock, zoals zwager P. opperde.
Ik legde de dode sperwer op tafel. Daarna kwamen allerlei vogels polshoogte nemen. Een kwikstaart cirkelde kwetterend erboven, een koolmees hipte zenuwachtig langs. Ook in het dierenrijk is ramptoerisme ingeburgerd.

28 apr 2012 – 449

Geen opmerkingen:

Een reactie posten