Vertrouwen

De Nederlanders vinden in grote meerderheid (70%) dat ze elkaar kunnen vertrouwen. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van (vertrouwelijke?) steekproeven. Reken de PVV-stemmers niet mee en dat percentage zal ongetwijfeld nog hoger uitvallen.
Maar nou komt het. Een andere rekenclub, het Sociaal en Cultureel Planbureau, beweert dat de gemiddelde Nederlander juist een ontevreden mens is die moppert over agressie en gebrek aan respect en burgerschap.
Op welke cijfers moet ik nu afgaan? Winston Churchill zei ooit: ‘Je kunt alleen vertrouwen op de statistieken die je zelf hebt gemanipuleerd.’ Zo bloeit op elke mesthoop wel wat moois.

14 jan 2012 – 351

Geen opmerkingen:

Een reactie posten