Revolusi

Dat een Belg (David van Reybrouck) een van de zwartste periodes uit onze koloniale geschiedenis zonder omhaal optekent, is hoogst bijzonder. Revolusi beschrijft de lange weg van Indonesië naar zelfstandigheid en het massieve verzet dat Nederland daartegen bood. En dat met veel geweld gepaard ging.
De roep om afschaffing van koloniën werd na de Eerste Wereldoorlog steeds luider. In Nederland waren het vooral de communisten (CPH), revolutionair-socialisten (RSAP) en in mindere mate de sociaaldemocratische SDAP die voor Indonesische autonomie pleitten.
De economische belangen in de Oost waren dermate groot dat de opeenvolgende regeringen elke discussie erover in de kiem smoorden.

29 juli 2021 – 3438
Geen opmerkingen:

Een reactie posten