Revolusi (2)

Het boek Revolusi vertelde me dingen die ik niet wist. Bijvoorbeeld dat Indonesiërs in het Nederlandse verzet zaten. En dat de rol van Ambonezen omstreden was, omdat een deel van hen in hun eigen land trouw was aan het Nederlandse gezag. Dat de Vrije Republiek Molukken er niet kwam, was deels aan die opstelling te wijten.
Mijn bijzondere belangstelling in het boek ging uit naar de beschrijving van de militaire operaties, die Nederland na de Tweede Wereldoorlog uitvoerde om zijn belangen veilig te stellen. Tijdens de Tweede Politionele Acties in 1949-1950 was mijn vader als dienstplichtig militair gelegerd in Indonesië.

30 juli 2021 – 3439  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten