Stakkers en stakers (2)

‘Het mooiste is als je van boek naar boek gaat,’ zei schrijver J.J. Voskuil eens tegen mij. Lezend èn schrijvend.
Stakkers en stakers belicht een fase uit mijn biografie van Trien de Haan. In 1936 gaf zij leiding aan een grote werklozenstaking in de Wieringermeer, destijds het grootste rijkswerkverschaffingsproject van Nederland. De lonen en arbeidsomstandigheden werden daar voortdurend slechter.
Tijdens mijn onderzoek kwam ik allerlei namen tegen. Van stakers, van hun vrouwen, van briefschrijvers die de kranten benaderden en van middenstanders die eveneens armoede leden. De recessie van de jaren dertig raakte vele duizenden gezinnen. Hun geschiedenis verdient een boek.


1 april 2020 – 3132

Geen opmerkingen:

Een reactie posten