Anarcho-terrorisme (2)


Ook al bestonden er rond de voorlaatste eeuwwisseling nog geen etiketten, met het denkbeeldig plakken ervan hadden de Europese overheden geen probleem. Iedereen die het gezag tartte en de grote bezits- en rechtsongelijkheid ter discussie stelde, werd als socialist, of nog erger, anarchist gezien. Dat laatste gold trouwens ook voor de Sovjet-Unie.
De politiekorpsen in verschillende landen, waaronder Nederland, werkten samen om deze ‘internationale anarchistische terreur’ te bestrijden. Ik raak erg benieuwd naar dit proefschrift, omdat de anarchistische beweging algemeen bekend stond als antimilitaristisch.
Wouter Klem is gepromoveerd bij Beatrice de Graaf, veiligheidsexpert van christelijk-conservatieve huize. Zou dat het zijn?

 7 april 2020 – 3136

Geen opmerkingen:

Een reactie posten