Bijlmerramp (2)

Is ooit duidelijk geworden wat zich aan boord bevond van het EL Al-toestel? Op het ministerie van verkeer & waterstaat was allang bekend dat er munitie in de lading was, bestemd voor het Israëlische leger. Op de plaats van het ongeluk zijn restanten daarvan gevonden. Het verklaart de serie kleinere explosies na de brand in een kerosinetank.
Ook vervoerde het vliegtuig gevaarlijke stoffen. Verarmd uranium, zenuwgas, wie zal het zeggen? Hulpverleners zijn ziek geworden of overleden.
Een parlementaire enquête (1999) wees uit dat de regering ernstig nalatig was geweest in de informatievoorziening. De overheid en de waarheid, een moeizaam huwelijk.


6 okt 2017 – 2333

Geen opmerkingen:

Een reactie posten