Statuur

De communistische partij in China bestaat 95 jaar. Ter gelegenheid daarvan werd ook een Nederlander in het zonnetje gezet. Henk Sneevliet, wiens naam tegenwoordig voornamelijk voortleeft in bruggen en wegen, was nauw betrokken bij de de oprichting van de partij.
Door Lenin was hij naar het verpauperde land gestuurd om er een soortgelijke revolutie als die in Rusland te bewerkstelligen. Dat je Lenin, Trotsky en Mao tot je politieke vrienden mag rekenen: dan ben je toch wel van een andere statuur dan Rutte, Dijsselbloem, Bolkestein en noem maar op.
Van Sneevliet leerde een boerendochter het politieke vak. Mijn oudtante Trien.


5 juli 2016 – 1908

Geen opmerkingen:

Een reactie posten