MIVD

Dat het systeem van veiligheidsdiensten zich grotendeels aan ons democratische stelsel onttrekt, daarover heb ik al eens geschreven. Wie zijn die lieden die, niet zelden naar eigen inzicht, bepalen wie goed of fout is en wat 'we' in hachelijke situaties ondernemen?
Deze week was op Radio 1 Pieter Cobelens te gast, oud-baas van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Bij een aantal van zijn uitspraken naderden mijn wenkbrauwen aardig dicht de haarlijn. Een voorbeeld: 'Als de paus zegt dat we in oorlog zijn, dan zegt dat wat.' Cobelens deed weinig moeite zijn aard van reactionaire betweter met dictatoriale trekjes te verbergen.


29 juli 2016 – 1932

Geen opmerkingen:

Een reactie posten