Participatiedemocratie

Iemand schreef: de participatiesamenleving is een pleonasme, dubbelop dus. Samenleven betekent al dat het leven gedeeld wordt. 'Het is niets anders dan een uitvinding van de overheid.' Een verzinsel, kun je ook zeggen.
De participatiedemocratie is een beter doel om na te streven. Eens per vier jaar de macht aan het volk geven via het stemhokje, is verdomd mager. Zeker als met de verkiezingsbeloften die we rood onderstrepen, vrijwel niets gebeurt. Dat komt omdat de politieke partijen in de praktijk weinig van elkaar verschillen.
Politici staan niet graag macht af. Alleen al daarom is participatiedemocratie geen pleonasme. Ik zeg, doen!


 30 nov 2014 – 1354

Geen opmerkingen:

Een reactie posten