Fietstocht (4)

X(Naar kamp Beekbergen, vv.)

'Met recht kan ik namens de jongens zeggen: prettige dagen. Van het begin tot den laatsten dag toe, is er volop genoten van eten, drinken, spel, muziek, declamatie, voordracht en, dit is wel het voornaamste, van sociale en revolutionnaire ontwikkelings-cursussen.
(...) 'Uit de diverse gesprekken, welke ik heb weten op te vangen en daarbij de rondborstig uitgesproken uitlatingen aangaande de kampleiding, den cursusleider Sneevliet en het kokspersoneel, stond vast, dat zonder één uitzondering, allen vol lof waren.
Hiervoor onzen welgemeenden kameraadschappelijken dank V.V.V.O.'

(V.V.V.O. = Vereeniging voor Volks-Ontwikkeling, de culturele tak van de socialistische vakbondsfederatie N.A.S.)


8 nov 2014 – 1332

Geen opmerkingen:

Een reactie posten