Zandzakken

Het water is onze grootste vriend en vijand. De rivieren en zeeën hebben ons welvaart gebracht. Maar we hebben ons er ook altijd tegen moeten wapenen.
Overstromingen zijn zo zeldzaam geworden dat we niet weten wat ons te wachten staat. Daarom heeft het ministerie van verkeer en waterstaat een app laten ontwikkelen die per postcode aangeeft hoe ver het water naar de lippen stijgt, wat we moeten doen als ons woongebied onderloopt en welke voorzorgsmaatregelen we kunnen nemen. Zandzakken voor de deur!
Ik ken mensen die om deze reden op de Veluwe gaan wonen. Ook Wieringen is gelukkig hoog zat.


18 mrt 2014 – 1112

Geen opmerkingen:

Een reactie posten