Utopia

'Utopia, de ideale samenleving, bestaat niet.' 
Sociologen Hans Achterhuis en Willem Schinkel, die in Amsterdam met elkaar debatteren, zijn het erover eens dat de heilstaat nooit verwezenlijkt wordt. Elk poging daartoe, van staatswege (Mao, Hitler) of in leefgemeenschappen, is mislukt en zal blijven mislukken.
Achterhuis is de eminence grise van de sociologie en heeft de jaren zestig actief meegemaakt. Schinkel is de rijzende ster en een kind van de welvaartsstaat. Opvallend is dat juist de laatste, opgegroeid in een tijd dat idealen diep in de kast lagen, pleit voor 'utopisch denken'. 'We moeten alternatieven blijven zoeken voor een onbevredigende maatschappij.'


29 nov 2013 – 1004

Geen opmerkingen:

Een reactie posten