The Social Dilemma (2)

Gebruikers van sociale media als Facebook, Twitter, Google en You Tube hebben nauwelijks in de gaten dat zij het product zijn. In de documentaire The Social Dilemma wordt haarfijn uitgelegd dat deze internetplatforms er alles aandoen om je aandacht te trekken en vast te houden. Dat is interessant voor adverteerders en daar verdienen de platforms geld mee.

Hun push-technologie gaat uit van gesignaleerde interesse in onderwerpen. Complotdenkers krijgen voortdurend andere complotten voorgeschoteld. Of de informatie klopt, is niet interessant. De waarheid is saai, geldt als stelregel. Zo creëer je groepen die steeds eenzijdiger en radicaler worden in denken èn doen.

 

20 okt 2020 – 3261

Geen opmerkingen:

Een reactie posten