Persco

De corona-persconferentie die je wist dat zou komen, doet ook op de sociale media een tweede golf aanzwellen. Voorstanders en tegenstanders van een nieuwe lockdown wijzen voortdurend naar elkaar met een verbeten en verwijtend vingertje. De gewone burger weet in deze kakafonische pandemie niet meer wie of wat hij moet geloven.

Veel mensen zeggen: de regering heeft het beste met ons voor. Is dat wel zo? Vraag het eens de slachtoffers van de toeslagenaffaire, van de aardbevingen in Groningen of, wat verder terug in de tijd, van de woekerpolissen.

Over transparantie is de overheid nooit erg helder geweest. Vanavond wel?

 

13 okt 2020 – 3256

Geen opmerkingen:

Een reactie posten