Kluchtvaart


Het lijkt een stap voorwaarts: het rapport van de commissie-Remkes over de groei van Schiphol. De commissie erkent met de milieubeweging dat ook de luchtvaart moet bijdragen aan verlaging van de stikstofuitstoot. Schiphol en Lelystad mogen alleen groeien als het brandstofverbruik wordt teruggedrongen. Dat kan bijvoorbeeld door elektrisch taxiën en meer glijvluchten.
Het is een beproefde tactiek: focus op één kritische groeifactor en verzwijg andere factoren. Zoals de geluidsoverlast of het aantal bijna-ongelukken, die verder zullen toenemen. Dat Schiphol nauwelijks bijdraagt aan 's lands economie wordt al helemaal genegeerd.
Alleen een onafhankelijke commissie kan deze heilige koe op dieet zetten.

16 jan 2020 – 3082

Geen opmerkingen:

Een reactie posten