Hongerwinter

In De hongerwinter van Ingrid de Zwarte wordt uit de doeken gedaan wat de oorzaken waren van het nijpende voedseltekort in de winter van '44-45.
Dat waren niet alleen de Spoorwegstaking van september 1944 en de represailles van de Duitsers, maar ook grote transportproblemen en strategische overwegingen van de geallieerde troepen die belemmerend werkten. Tevens wordt er in het boek een lans gebroken voor de pro-Duitse Nederlandse Volksdienst, die uitgebreid meewerkte aan het onderbrengen van onder-voede stadskinderen op het platteland.
Het plaatsen in pleeggezinnen was meestal zuilgebonden. Een gereformeerd kind plaatsen in een katholiek gezin of andersom? Dat was godsonmogelijk.


30 mei 2019 – 2916

Geen opmerkingen:

Een reactie posten