Hippie (2)

Zoals een lezer terecht opmerkte, waren provo's geen hippies of andersom. De eersten waren meer dan een protestgroep. Ze organiseerden happenings, propageerden verandering in de kunsten, presenteerden vernieuwende ideeën als het wittefietsenplan en hadden politieke aspiraties.
In dat opzicht liepen de VS achter op Nederland. Waarschijnlijk was zoiets als provo, dat zijn wortels had in de vijftig, door het Amerikaanse overheidsgezag als communistisch weggezet. De Koude Oorlog was nog volop aan de gang en alles wat gezagsondermijnend was, stond onder invloed van Moskou.
Het hippiedom raakte eind jaren zestig wereldwijd in zwang. In Nederland behoorde Loes Hamel tot de voortrekkers. 


22 feb 2019 – 2819

Geen opmerkingen:

Een reactie posten