Eindtoets

De eindtoets in het basisonderwijs moet weer doorslaggevend worden bij de keuze voor vervolgonderwijs, vindt de regering. Was een aantal jaren terug eindelijk en terecht bepaald dat het advies van de leerkracht leidend moest zijn, nu wordt dat weer teruggedraaid.
Het probleem met toetsen is dat je daarmee hooguit het halve kind beoordeelt. Persoonlijkheid, ontwikkelingsgeschiedenis, gezinsachtergrond en andere niet-toetsbare gegevens worden buiten beschouwing gelaten. Zaken die bij uitstek de leerkracht kan zien en meewegen.
Het andere probleem met 'objectieve' toetsen is dat ouders bij tegenvallende uitkomsten toch gaan onderhandelen met de school over een 'hoger' advies. Arm onderwijs. Arme leerkracht!


14 feb 2019 – 2811

Geen opmerkingen:

Een reactie posten