Wanorde

De 19de-eeuwse kloosterorganisatie Zusters van de Goede Herder, nu zowat ter ziele, richtte zich op de opvang van vrouwen en kinderen in moeilijkheden en was in veel westerse landen actief.
Naar nu blijkt is in de kloosters systematisch dwangarbeid verricht. Tienduizenden vrouwen moesten onder bedreiging van straf zes dagen per week werken in naaiateliers. Opdrachtgevers waren textielbedrijven, maar in Nederland bijvoorbeeld ook de overheid (Defensie).
Sommige vrouwen werden onder dwang en met geweld geaborteerd of moesten hun kind afstaan. Een criminele organisatie dus, maar voor kerkelijke instellingen wordt zo'n typering nooit gebruikt. De mantel der liefde is dan oneindig groot.


20 jan 2019 – 2786

Geen opmerkingen:

Een reactie posten