Stemgedrag

Als beginnend anarchist heb ik de laatste keer niet gestemd bij de Tweede-Kamerverkiezingen. Het parlementarisme en het bijbehorende vierjarig mandaat komen niet overeen met mijn wens van 'democratie dicht bij de burger'.
In dat licht bezien ga ik straks wel stemmen. Alleen blijkt in de praktijk dat in mijn gemeente de verkiezingsuitslag steevast verkwanseld wordt en gevestigde partijen aan alle touwtjes blijven trekken. Onder de kandidaten bevinden zich bovendien lieden met een bedenkelijke reputatie.
Derhalve stem ik blanco. Daarnaast stem ik tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Stiekem past niet in een democratie. Zo, bent u helemaal bij.


14 mrt 2018 – 2493

Geen opmerkingen:

Een reactie posten