Pee

'Patriottisme, protectionisme, populisme', schrijft de Volkskrant over de eerste presidentiële toespraak van Donald Trump. De drie P's schijnen te symboliseren wat hij met Amerika beoogt.
In de marketing hanteren ze de vier P's: product, prijs, plaats, promotie. Dat is geen vreemde kost voor de zakenman Trump, die immers alles wat hij roept en doet als handelswaar ziet.
Zijn strategie staat wel mijlenver af van de drie P's die pleitbezorgers van de duurzame ontwikkeling aanhouden: people, planet en profit. Alhoewel, zie de Amerikanen als de mensheid, de Verenigde Staten als de aarde en dan snap je wie daarvan het meest profiteert.

21 jan 2017 – 2076


Geen opmerkingen:

Een reactie posten