Koog

Het voordeel van m'n nieuwe stek is dat ik vanuit huis een mooi rondje kan lopen. Mooi niet alleen in de zin van een lekkere afstand, maar ook vanwege het natuurschoon. Ik rond namelijk ook de Westerlanderkoog, misschien wel het mooiste gedeelte van Wieringen. 
'Koog' staat in dit geval voor een kleine polder. Het kan ook een stuk buitendijks land zijn dat is aangeslibd. Rechts van mij glooit het land naar boven tot op de prehistorische keileemrug. Links loopt een pittoresk vogelbroedgebied uit op de oude Wierdijk. Ik kan nauwelijks wachten tot het voorjaar wordt.
Stay tuned, za'k maar zeggen.


7 jan 2017 – 2062

Geen opmerkingen:

Een reactie posten