Oorlogpleegzorg (3)

De schrijver in De Vlam voorzag tragische complicaties wanneer de ex-pleegkinderen weer in joodse gezinnen zouden worden ondergebracht, waar de kans op oorlogstrauma's en andere spanningen levensgroot waren. Bij oudere kinderen zou zelfs een averechts effect optreden: zij zouden zich afzetten tegen de nieuwe normen en gewoonten.
H. Wiersma was de auteur van het stuk. Over hem is helaas niets te achterhalen. Zijn denkbeelden over het belang van het (pleeg)kind waren revolutionair. Zeker in het licht bezien van het emotionele appèl dat 'de joodse gemeenschap' deed en dat moeilijk kon worden weerstaan, met het gevaar beschuldigd te worden van antisemitisme.

11 feb 2016 – 1774

Geen opmerkingen:

Een reactie posten