Gebroken geweer

Toen de Duitse psychiater-schrijver Hans Keilson in 1936 naar Nederland vluchtte, werd hij opgevangen door mensen die op hun revers het symbool van het 'gebroken' geweertje droegen. Keilson had de Eerste Wereldoorlog meegemaakt en de parades van het nationaalsocialisme gezien. Hij wist wat de vijand 'in huis had'. Aan gene zijde was elke geweer in perfecte staat.
Geweld kun je alleen met geweld overwinnen, zei militair historicus Martin van Creveld gisteren op televisie. Met pacifisme een vreedzamere wereld bewerkstelligen lijkt een illusie.
Niettemin, schrijft Keilson, heeft hij dankzij zijn antimilitaristische vrienden overleefd en daarmee in zekere zin het nationaalsocialisme overwonnen.


19 jan 2015 – 1398

Geen opmerkingen:

Een reactie posten