Vechtscheiden

Bureau Jeugdzorg Amsterdam slaagt er nog niet erg in om de wachtlijsten terug te dringen. Men heeft de handen vol aan kinderen van wie de ouders in een (v)echtscheiding liggen. Het zijn vooral de duurdere buurten – Centrum, Zuid, IJburg – waar de gebrouilleerde echtelieden elkaar via advocaten onder vuur nemen. En de kinderen maar dekking zoeken, als ze al niet als schild worden gebruikt.
Ter bestrijding van de crisis heeft het kabinet de interventiewet in het leven geroepen. Was dat in de jeugdzorg maar mogelijk. Dan zullen we eerst het ouderschap moeten ontheiligen. Ik hoor de kogels alweer fluiten.

20  feb 2013 – 736

Geen opmerkingen:

Een reactie posten