G-1

Ik zit pas in het begin van De Vergelding van Jan Brokken, over de oorlogsgeschiedenis van het dorp Rhoon. Opvallend nieuws, althans voor mij, is dat de Nederlandse Fokker G-1 gevechts-vliegtuigen technisch superieur waren aan de Duitse jagers. De G-1 kon 400 kg aan bommen vervoeren en was uitgerust met 4-8 mitrailleurs. Vandaar ook zijn bijnaam ‘de Maaier’.
Uiteraard was onze luchtvloot, net als de grondtroepen en zeemacht, getalsmatig niet opgewassen tegen de Duitsers. Maar de Duitse oorlogsindustrie liep technologisch dus niet op alle fronten voorop.
Bij het lezen bekroop me zomaar een licht vaderlandslievend gevoel. Hup, Holland, hup.

21  feb 2013 – 737
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten