Bubbels & bellen (2)

Naast de huizenbubbel voeren we wel met de gasbel. Die heeft ons zoveel luxe gebracht dat we jarenlang konden roepen dat we tot de besten van de euroklas behoren. Dat die geldbron eindig is, horen we liever niet.
Wat hebben we met de aardgasopbrengsten gedaan? Niet geïnnoveerd, maar potverteerd. Net als de banken, die geen reserves aanlegden voor crisistijden, hebben we met geld gesmeten in plaats van te investeren in nieuwe energiebronnen.
Ons welvaren moeten we trouwens ook niet overschatten. Zo zijn de onderwijsuitgaven in Nederland substantieel lager dan in ons omringende landen.
Rijkdom en schaamte gaan echter moeilijk samen.

6  feb 2013 - 722

Geen opmerkingen:

Een reactie posten