Omgekeerd


In de beslotenheid van het schrijvershuisje keert de wereld zich om. Het grote nieuws van euro en crisis verbleekt bij de kleine gebeurtenissen die zich moeiteloos aaneenrijgen. De schrijver, die voor zich uit starend naar inspiratie speurt, wordt ruim bedeeld.
De spichtige zwarte hond staat opeens in de tuin. Hij heeft een boerenzakdoek om z’n hals geknoopt. L., bezig te bekomen van de vroege strandwandeling, heet de bezoeker een dartel welkom. Haar uitsloverij wordt nauwelijks beantwoord.
Even onverwachts als hij kwam, verdwijnt hij weer. L. vlijt zich in het koele gras. Twee meeuwen krijsen op een schoorsteen. Ik tik voort.

5 juli 2012 – 511

Geen opmerkingen:

Een reactie posten