Rancune

Filosoof Sybe Schaap heeft een boek geschreven. Het rancuneuze gif gaat over de opmars van het onbehagen in de samenleving. Schaap ziet een verband tussen de opkomst van de PVV en die van andere rancuneuze bewegingen, onder meer in de jaren dertig. In 100 woorden heb ik dat verband ook meermaals aangestipt.
Schaap is lid van de VVD en de Eerste Kamer. Hij is de eerste VVD’er die de PVV zo kenschetst. En wat doet zijn partij? Die probeerde het boek tegen te houden, uit angst voor de Grote Gedoger. Het kabinet of de vrijheid van meningsuiting: Rutte heeft gekozen.

17 mrt 2012 – 414

Geen opmerkingen:

Een reactie posten