Lerarenstaking

Vandaag staken de leraren. Per email zijn we door de schoolleiding keurig op de hoogte gebracht.
Aan stakingsredenen geen gebrek. De scholen hebben geen geld voor bijscholing van leraren om ‘passend onderwijs’ aan zorgleerlingen te kunnen geven. Ook voert dit kabinet ‘stille bezuinigingen’ door, in de vorm van hogere werkgeverslasten, materiaalkosten en energieprijzen.
Maar de meest absurde maatregel is dat het kabinet 250 miljoen euro wil uittrekken voor bonussen(!) aan leraren. En nog absurder is dat de leraren daar helemaal niet om zitten te springen.
Het is een oude truc: selectief cadeautjes uitdelen om het volk uit elkaar te spelen.

6 mrt 2012 – 403

1 opmerking: