Winst & verlies

In het boek Hollandse Overmoed schetst econoom Mathijs Bouman, ook bekend van radio en tv, een beeld van Hollands welvaren in de periode 1990-2005. Hoe tijdens de paarse kabinetten de Nederlandse poldereconomie een vlucht nam, om na het uiteenspatten van de internetbubbel met een harde bons terug op aarde te komen.

Een van de aardige inzichten die hij aanhaalt is een psychologisch onderzoek naar hoe mensen omgaan met winst en verlies. Het genieten van 100 euro winst weegt bij lange na niet op tegen het treuren om 100 euro verlies. Conclusie: bij een crisis daalt het consumentenvertrouwen dus onevenredig verder.

 

24 aug 2020 – 3221

Geen opmerkingen:

Een reactie posten