Kiemtie

Volkskrant-columniste Harrie Duurvoort gaat in op de zelfdoding van de 14-jarige Kiemtie. Na een langdurig verblijf in pleeggezinnen en jeugdinstellingen werd het leven haar te machtig, blijkt uit een reportage in dezelfde krant. De inspectie oordeelt dat er grote fouten zijn gemaakt in de opvang en begeleiding.
De biologische moeder (31) had haar leven inmiddels op de rails en wilde graag weer voor haar dochter en twee andere uithuisgeplaatste kinderen zorgen. Dat werd naar verluidt tegengehouden door jeugdzorg.
Duurvoort breekt een lans voor de moeder, in het kader van recht op een gezinsleven. Aan die redenering zitten haken en ogen.

5 maart 2020 - 3117

Geen opmerkingen:

Een reactie posten