Corona (6): Knechten


‘Koning Jezus komt. Wanneer? Bij de wederkomst. Dan komt Hij op de wolken van de hemel. Alle mensen zullen Hem zien met hun ogen. Ook jij zal Hem zien. Dan zal de Heere Jezus alle mensen als Rechter oordelen. Hij zal vragen hoe jij naar de bijbelvertellingen en de preken hebt geluisterd. Maar vóórdat Jezus komt, stuurt Hij zoals de koning eerst zijn knechten stuurt, éérst het coronavirus om ons te straffen. Waarom? De Heere wil dat jij gaat bidden. Hij wil dat jij breekt met de verkeerde dingen.’

Laat ons bidden voor ds. Agteresch, Gods idiote knecht uit Werkendam.

25 maart 2020 - 3127

Geen opmerkingen:

Een reactie posten