Gegenderd

Na de talrijke recensies in de kranten en publieksbladen besprak vorige maand het vakblad Historica, tijdschrift voor gendergeschiedenis, mijn boek Kom vrouwen, aangepakt!. Voor de leek: gendergeschiedenis is de nieuwe term voor vrouwengeschiedenis.
Ik was extra benieuwd omdat het ook de eerste vrouwelijke recensent betrof. Na enkele kritische kanttekeningen werd steeds meer duidelijk dat zij erg enthousiast was over mijn 'gegenderde' beschrijving van Trien. Ofte wel, hoe ik haar als vrouw plaatste binnen de traditionele rolpatronen en mannenbolwerken.
Een van de beste biografieën van 2017, luidde het eindoordeel. Helaas was de lijst met genomineerden voor de Biografieprijs 2018 al samengesteld.


4 aug 2018 – 2635

Geen opmerkingen:

Een reactie posten