Liegen

We liegen allemaal minstens twee keer per dag, zonder dat we onszelf een leugenaar vinden. Dat schrijft psycholoog Steven Pont vandaag in de Volkskrant. De reden is dat de mens altijd in conflict is. Wanneer de belangen tussen conflicterende partijen verschillen en de onderlinge relatie niet goed is, zoals in de politiek, is een leugentje heel goed voorstelbaar. Dat bewindslieden als Rutte, Opstelten en Teeven liegen, is alleen maar menselijk.
Pont laat pontificaal buiten beschouwing dat, wanneer Rutte als minister-president liegt, hij dat doet in naam van ons allemaal. Zo schieten uw en mijn daggemiddelde van 2x liegen meteen omhoog.


2 juli 2018 – 2602

Geen opmerkingen:

Een reactie posten