Wereldmuziek (2)

Als we wereldmuziek beschouwen als muziek met invloeden van verschillende continenten, dan heeft George Harrison met z'n sitar natuurlijk niet de primeur op zijn conto. Neem alleen al de Afrikaanse bijdrage aan de blues en rock 'n roll, waar ongeveer de gehele popmuziek schatplichtig aan is. Net als veel ander sixties-bands waren The Beatles grote fans van Chuck Berry en Little Richard.
1967 is wel de tijd waarin het hippiedom tot bloei geraakte. Reizen naar het oosten, het aanbidden van goeroes en het kleden in oosterse gewaden werden populair. Een multiculturele beweging die in deze dagen veel weerstand zou oproepen.


20 mei 2018 – 2559

Geen opmerkingen:

Een reactie posten